1 Home > 2 Beleid inzake cookies

Beleid inzake cookies

Welkom bij www.jnjconsumer.nl. Deze site is het eigendom van Johnson & Johnson Consumer B.V.. Gegevens die via deze website worden verzameld, worden opgeslagen door Johnson & Johnson Consumer B.V.. Dit beleid inzake cookies is bedoeld om u te informeren over onze praktijken betreffende het verzamelen van informatie van u via cookies en andere traceringstechnologie als u onze website bezoekt.

Overzicht van de EER-regels inzake toestemming voor cookies
Onder de wetgeving van de EU zijn organisaties die via websites cookies op de computers van bezoekers plaatsen, verplicht toestemming te vragen nadat ze duidelijke en uitgebreide informatie hebben verstrekt over hoe cookies op de websites worden gebruikt.

Om aan deze vereiste te voldoen, hebben we de volgende vier stappen genomen:

 1. Geïdentificeerd welke cookies en andere traceringtechnologie door deze website worden gebruikt, met welk doel ze worden gebruikt en aanverwante informatie, zoals wanneer ze vervallen en of ze eigen cookies zijn of die van derden.
 2. Beoordeeld in welke mate deze cookies inbreuk maken op de verwachtingen betreffende privacy van de bezoekers, gebaseerd op de in (i) hierboven verzamelde informatie.
 3. 'Duidelijke en uitgebreide' informatie verstrekt over websitecookies met het passende niveau van openbaarmaking dat overeenstemt met de mate van privacy-inbreuk van elk cookie.
 4. Een passende strategie vastgesteld om toestemming te verkrijgen voor websitecookies, waarbij rekening wordt gehouden met het type gebruik en de mate van privacy-inbreuk. Bepaalde types cookies kunnen in aanmerking komen voor juridische uitzonderingen en waar dit het geval is, is geen toestemming nodig voor deze cookies.


Toestemmingsstrategieën die op deze website worden gebruikt
De Europese normen voor het verkrijgen van toestemming voor het gebruik van cookies en vergelijkbare traceringstechnologie (zoals traceringspixels en websitescripts) ('Cookies') veranderen voortdurend, en hoewel eerdere, uitdrukkelijke toestemmingsstrategieën (of 'opt-in'-strategieën) juridisch de sterkste oplossing vormen voor het verkrijgen van toestemming, kunnen ze de ervaring van de bezoeker hinderen en legitieme gegevensverzameling via de website negatief beïnvloeden.

Als alternatief stellen impliciete toestemmingsstrategieën ons in staat om toestemming aan te nemen waar bezoekers geen Cookies weigeren (of 'opt-out'), nadat duidelijke zichtbare toelichtingen over Cookies en eenvoudige, direct toegankelijke Cookie-instellingen op granulair niveau zijn verstrekt. Op die manier kunnen bezoekers de Cookies accepteren waartegen ze geen bezwaar hebben en de Cookies weigeren die ze niet willen accepteren.
De toestemmingsstrategie die passend is voor elk bepaald type Cookie, is afhankelijk van de mate van privacy-inbreuk van dat Cookie. Hierbij wordt met het
volgende rekening gehouden:

 • Wie het Cookie stuurt (d.w.z. eigen cookie of van derden)
 • Welke gegevens via het Cookie worden verzameld
 • Wat het doel van het Cookie is
 • Hoe lang het actief blijft
 • De aard van de website waarvan het wordt verstuurd


Voor Cookies waarvoor toestemming vereist is, volgen we een benadering met drie niveaus om goedkeuring van de bezoekers te krijgen:

 • Voor Cookies met een kleine mate van privacy-inbreuk: We publiceren duidelijke gegevens in het beleid inzake Cookies en geven een eenvoudige manier om Cookies te weigeren; we nemen aan dat bezoekers toestemmen wanneer ze Cookies niet weigeren.
 • Voor Cookies met een gemiddelde mate van privacy-inbreuk: We gebruiken dezelfde strategie als voor Cookies met een kleine mate van privacy-inbreuk en plaatsen gegevens over het gebruik van Cookies in context op passende plaatsen op de website (bijv. we plaatsen gegevens over Cookies rond betreffende advertenties of andere websitefunctionaliteit die afhankelijk is van deze Cookies).
 • Voor Cookies met een hoge mate van privacy-inbreuk: We zullen een voorafgaande toestemmingsstrategie implementeren (bijv. het gebruik van een banner of pop-up die van bezoekers toestemming vraagt voor deze Cookies voordat ze verstuurd worden).


Impliciete toestemming voor Cookies: Cookies die vanaf deze websites worden verstuurd, maken slechts weinig of gemiddeld inbreuk op de privacy.

Cookie-gegevens op type, in plaats van op identiteit: Er wordt een aanzienlijk aantal Cookies vanaf websites verstuurd; daarom geeft en evalueert de beoordeling in Bijlage A niet van elk individueel Cookie de mate van inbreuk op de privacy. In plaats daarvan worden Cookies op categorie ingedeeld (bijv. advertentiecookie, analytics-cookie, enz.) en wordt de mate van privacy-inbreuk van elke categorie beoordeeld, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van de Cookies in die categorie. Hierdoor worden de Cookie-gegevens eenvoudiger en gemakkelijker te begrijpen voor consumenten.

N.B. In bijlage A wordt een beoordeling gegeven van de Cookie-types die door deze website worden verstuurd en wordt informatie gegeven over het doel/de doelen, de vervaldatum en informatie over het weigeren van de Cookies in 'Hoe blokkeer ik ze'.

Koppelingen naar andere websites
Deze site kan koppelingen of verwijzingen naar andere websites bevatten. Denk eraan dat wij de Cookies/traceringstechnologie van andere websites niet controleren, en dat dit beleid inzake Cookies niet van toepassing is op die website.

Hoe neemt u contact met ons op
Als u vragen, opmerkingen, verzoeken of bezorgdheden hebt met betrekking tot dit privacybeleid of de informatiepraktijken van deze site, of als u verdere communicatie wilt weigeren, kunt u als volgt contact met ons opnemen:

Johnson & Johnson Consumer B.V.
Rooseveltweg 15
1314 SJ Almere
Netherlands
T: +31 36 548 00 00
E-mail: Consumer-NL(at)its.jnj.com

Wijzigingen van dit beleid inzake Cookies
Als dit beleid inzake Cookies wordt gewijzigd, wordt het herziene beleid gepubliceerd. De laatste herziening van dit beleid inzake Cookies was op 12 juli 2013.

Bijlage A: Typen Cookies die op deze website worden gebruikt

Cookies die door J&J worden verstuurd

 

Cookies en andere traceringstechnieken die J&J-serviceproviders en andere bedrijven gebruiken