1 Home > 2 Merken > 3 Huisapotheek

Huisapotheek

Onder ‘Huisapotheek’ vindt u de OTC-geneesmiddelen van Johnson & Johnson Consumer Nederland terug, d.w.z. de geneesmiddelen die vrij van voorschrift te verkrijgen zijn. Onze geneesmiddelen kunnen hulp of verlichting bieden bij volgende situaties:


Maag- en darmklachten

Huid- en schimmelinfecties

Stoppen met roken

Allergie

Overige

Diensten

Bij al onze activiteiten staan de wensen van de klanten centraal. Om aan uw behoeften te voldoen, gaan we de dialoog met u aan.